Lectura del testament del Carnaval de Palamós  

Web del Carnaval de Palamós