Els Txondos coronen el Carnestoltes

 i la reina infantils de Palamós   

 

Web del Carnaval de Palamós