Amb 'La Vesprà' Palamós enceta el Carnaval 2014

Web del Carnaval de Palamós