Tradicional pas carnavalesc per les botigues de Palamós

Web del Carnaval de Palamós